ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

    Genel Esaslar


      Öğretim Üyelerimizin bu bölümde belirtilen yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi mali ve akademik süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesi için gereklidir. İlgili formların bizzat öğretim üyeleri tarafından doldurularak Enstitümüze teslim edilmesi muhtemel hak kayıplarını önleyecektir.

      Ders ve tez izleme süreçleri de bu bölümde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmelidir.