ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

  DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR

   
  Genel Esaslar:
  Enstitümüz bünyesinde ders verecek öğretim üyelerimizin eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ders izlencelerini mail yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
   
  Bu izlencede ders için kullanacağınız değerlendirme yöntemlerinin ve bunların yılsonu notuna etkisinin % olarak belirtilmiş olması gerekmektedir.
  Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak ara sınavlarla ve yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür.
  Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır.
  İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri ya da her ikisi ödev, proje, araştırma ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.
  Sınav notları 100 üzerinden verilir.
   
   

  TEZ DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN ESASLAR

   
  Tez danışmanlığı üstlenecek olan öğretim üyelerimizin ilk olarak öğrenci tarafından hazırlanan Tez danışmanı ve konu önerisi formunu imzalamaları gerekmektedir. (Bkz. Form 2)
   
  Tez danışmanı öğretim üyelerimizin her dönemin başında yapması gereken diğer işlemler için bkz.İdari ve Mali İşler
   
   
  Öğrencinin hazırladığı tezin savunma sınavına girmesi danışmanı tarafından uygun bulunursa Form 9'un doldurulup imzalanması gerekmektedir. (Bkz. Form 9)
   
  Ayrıca tezin danışman tarafından word halinin e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
   
  Tez enstitü tarafından intihal programıyla incelenecek olup sonuç raporu hem öğrenciye hem danışmana e-posta ile bildirilecektir.
   
  Belirlenen limitler dahilindeyse sonuç raporu çıktı alınıp danışman tarafından her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak Enstitüye teslim edilecektir. .
   
  Danışman tez jürisi öneri formunu doldurup enstitüye teslim edecektir.(bkz. Form 11)
   
  Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tez jürisi öğrenciye ve danışmana maille bildirilecektir.
   
  Danışman öğrencinin tezi jüri üyelerine teslim ettiği son tarihten itibaren en erken 15 gün sonra olmak üzere tez savunma gününü diğer jüri üyeleri ile koordine ederek belirleyecetir.
   
  Tez savunma günü bildirim formunun sınav gününden en az 7 gün önce doldurularak Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.(bkz. Form 12)
   
  Tez savunma günü jürini almış olduğu kararı Tez Savunma Sınavı Tutanağı ile jüri üyeleri ile ıslak imza altına alarak 3 gün içinde Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir.
   

  TEZ İZLEME KOMİTESİ İŞLEMLERİ

  Doktora tez danışmanlarının ayrıca yapılan her tez izleme komitesi toplantısının sonucunda Tez İzleme Komitesi Sonuç Tutanağı'nı imzalayarak Enstitüye teslim etmesi gerekmektedir.(Süreçle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız)