ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

  Enstitümüz Hakkında


  2003 yılında, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde güvenlik ve strateji araştırmaları alanlarında, lisansüstü öğrenim vermek üzere Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuştur.

  Türk profesyonel askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında, 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun” ile kurulan Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde, Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 numaralı kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) faaliyetlerine başlamıştır.

  Enstitümüz 17 Mart 2022 tarihli ve 5309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adını almıştır. Bahse konu karar ile MSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak hâlihazırda faaliyet göstermekte olan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü (Barbaros DEBİM), Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (Hezarfen HUTEN) birleştirilmiştir.


  Vizyonumuz:

  Çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde ve sunduğu kaliteli eğitimle, Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) öncelikli gördüğü alanlarda ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmek ve bilgi üretmek; ulusal ve uluslararası alanda tanınır ve seçkin bir enstitü olmaktır.  

   

  Misyonumuz:

  Millî Savunma Bakanlığı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda öncelikli olmak üzere;


       • TSK personeli ve T.C. vatandaşı sivil vatandaşlar ile ve yabancı ülkelerin askeri personeline (Misafir Askerî Personel-MAP) alanında söz sahibi akademisyenler ile dünya standartlarında lisansüstü öğretim vermek,


       • Öğrenim sunulan alanlarda sertifika, kurs, hizmet içi eğitim programları ile ihtiyaç halinde uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı öğretim programları düzenlemek,


       • Akademik danışmanlık hizmeti vermek,


       • Millî savunma ve güvenlik alanlarında araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek, kamunun yürüttüğü projelere destek vermek ve ortak projeler geliştirmek,


       • Stratejik seviyede millî savunma ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak,


       • Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmaktır.