ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

  Enstitümüz Hakkında


  2003 yılında, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde güvenlik ve strateji araştırmaları alanlarında, lisansüstü öğrenim vermek üzere Stratejik Araştırmalar Enstitüsü kurulmuştur.

  Türk profesyonel askerî eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında, 09 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun” ile kurulan Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde, Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli ve 2016/9522 numaralı kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) faaliyetlerine başlamıştır.

  Enstitümüz 17 Mart 2022 tarihli ve 5309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adını almıştır. Bahse konu karar ile MSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak hâlihazırda faaliyet göstermekte olan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü (Barbaros DEBİM), Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (Hezarfen HUTEN) birleştirilmiştir.


  Misyonumuz:

  Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün (ATASAREN) vazifesi, öncelikle Milli Savunma Bakanlığı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere;


       • Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde lisansüstü öğretim ile sertifika ve kurs programlarını planlamak, yürütmek ve kontrol etmek,


       • Akademik danışmanlık hizmeti vermek,


       • Milli savunma ve güvenlik ile alakalı Fen ve Sosyal Bilim alanlarında araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine destek vermek,


       • Stratejik seviyede millî savunma ihtiyaçlarına cevap verecek uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmak,


       • Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri bilimsel, meslekî kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmaktır.


  Vizyonumuz:

  Çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde ve sunduğu kaliteli eğitimle, Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) öncelikli gördüğü alanlarda ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmek ve bilgi üretmek; ulusal ve uluslararası alanda tanınır ve seçkin bir enstitü olmaktır.