ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

  Müdürün Mesajı


  Millî Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) bağlı olarak 14 Kasım 2016 tarihinde faaliyete başlayan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (SAREN) 15 yıllık kurumsal tecrübe ve geleneğini de devralmıştır.

  MSÜ bünyesinde, sivil-asker akademik personelin birlikte çalışacağı müşterek bir kadro yapısına sahip kılınan Enstitümüz, çoğu Türkiye’de ilk olarak kurulmuş on anabilim dalıyla hem yerel, hem küresel ölçeklerde lisansüstü öğretim programlarının yürütmenin yanı sıra ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de sürdürmektedir.

  Enstitümüz 17 Mart 2022 tarihli ve 5309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adını almıştır. Bahse konu karar ile MSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak hâlihazırda faaliyet göstermekte olan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü (Barbaros DEBİM), Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (Hezarfen HUTEN) birleştirilmiştir.

  Bu birleşmenin ardından kadrosunu ve lisansüstü öğrenim programlarını güçlendiren Enstitümüz, çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde, yerli ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmeyi ve bilgi üretmeyi hedeflemektedir.

  Enstitümüz ismini aldığı Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ün adını bilim ve düşünce alanında layıkıyla yaşatmak için çalışmayı sürdürecektir.

  .