ATATÜRK STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

   

  Müdürün Mesajı


   Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olarak 14 Kasım 2016 tarihinde faaliyete başlayan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Harp Akademileri komutanlığı bünyesinde 2003 yılında kurulan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün (SAREN) kurumsal tecrübe ve geleneğini devralmıştır.
   Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 17 Mart 2022 tarihli ve 5309 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (ATASAREN) adını almıştır. Bahse konu karar ile MSÜ Rektörlüğüne bağlı olarak hâlihazırda faaliyet göstermekte olan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü (Barbaros DEBİM), Hazarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (Hazarfen HUTEN) birleştirilmiştir.
    Bu birleşmenin ardından Fen ve Sosyal Bilimler alanında kadrosunu ve lisansüstü öğrenim programlarını güçlendiren ATASAREN, çağın gereklerine uygun sivil-asker iş birliği içerisinde, yerli ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmeyi ve bilgi üretmeyi hedeflemektedir.
    ATASAREN ismini aldığı Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ün adını bilim ve düşünce alanında layıkıyla yaşatmak için çalışmayı sürdürecektir.