Milli Savunma Üniversitesi - Nizamiye

    Müdürün Mesajı


    Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olarak 14 Kasım 2016 tarihinde faaliyete başlayan Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki SAREN’in 15 yıllık kurumsal tecrübe ve geleneğini de devralmıştır.

    MSÜ bünyesinde, sivil-asker akademik personelin birlikte çalışacağı müşterek bir kadro yapısına sahip kılınan Enstitümüz, çoğu Türkiye’de ilk olarak kurulmuş on anabilim dalıyla hem yerel, hem küresel ölçeklerde öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunacaktır. Güvenlik Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar, İstihbarat, Harp Tarihi, Savunma Kaynakları Yönetimi, Harp ve Silahlı Çatışma Hukuku, Savaş Araştırmaları (İngilizce), Askerî Sosyoloji, Askerî Eğitim Yönetimi, Stratejik İletişim programlarına da lisansüstü öğretim vermeyi sürdürmekteyiz.

    ATASAREN olarak vizyonumuz; çağın gereklerine uygun sivil-asker işbirliği içerisinde, yerli ihtiyaçlara cevap verebilecek küresel ölçek ve kalitede uzman personel yetiştirmek ve bilgi üretmektir. 

    Kadim Doğu efsanelerinde hakikate yolculuğa ve yeniden doğuşa işaret eden Anka Kuşunu kendine sembol seçmiş ATASAREN, ismini aldığı Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ün adını bilim ve düşünce alanında layıkıyla yaşatmaya uğraşacaktır.